UHS logga 16:9

Ny konferensrapport: Livsstilsförändringar och ny teknologi kan göra livet lättare för äldre

Om vi ändrar vår livsstil och anammar nya teknologier finns åtskilliga möjligheter att åldras med hälsa, få en god omvårdnad och minska vårt beroende av andra. Detta visar en ny rapport som sammanfattar slutsatserna från toppmötet Uppsala Health Summit i juni.

En åldrande befolkning är en tillgång i samhället och ett tecken både på framsteg och på utveckling inom folkhälsan. Däremot är det inte ett självändamål i sig att uppnå hög ålder om det inte går att förena med ett gott och hälsosamt liv.

Uppsala Health Summit är ett årligen återkommande toppmöte där beslutsfattare, opinionsledare och experter med intresse för framtidens hälso- och sjukvård strålar samman för att diskutera aktuella ämnen. 2014 års möte gick av stapeln 3-4 juni, på temat ”Healthcare for Healthy Ageing” där rundabordssamtalen som ägde rum enskilt utgjorde en betydande del av mötet. Mötet tog upp två områden: prevention, att investera i förebyggande åtgärder för att uppnå ett hälsosamt åldrande, och omvårdnad, som innefattar hur vi tillhandahåller hälso- och sjukvård för ett oberoende åldrande.

Nu har slutsatserna från samtliga workshops och paneldebatter på konferensen sammanställts i en rapport vilken är tillgänglig för alla från idag.

Det övergripande intrycket från de två dagarnas diskussioner är försiktigt positiv; vi har själva makten att ändra vår livsstil och skörda de frukter som en sådan förändring kan innebära. Nya teknologier erbjuder åtskilliga möjligheter till att förbättra vår hälsa och omvårdnad samt minska vårt beroende av andra.

Det identifierades även utmaningar. Till exempel konstaterades i flera diskussioner att det kan bli en utmaning att finansiera förebyggande åtgärder i en del av samhället, då dessa åtgärder kommer medföra en besparing eller ökad välfärd i en annan del av samhället. Med detta följer ett behov att se över hälso- och sjukvårdens system.

Andra spår i diskussionerna handlade om personlig integritet vid användandet av gendiagnostik och frågan om ett ökat personligt ansvar för sin hälsa verkligen innebär lika möjligheter för alla.

Rapporten återrapporterar från workshops inom följande områden:

 • Life style changes – How to reach concordance?
 • Diagnostics and screening for disease prevention
 • Maximizing public mental health – Empowering strategies and determinants of mental health in elderly populations
 • Food for ageing – Individual and societal perspectives
 • Care for the person, not for the system – A person centred perspective on the cooperation between care and healthcare
 • Technologies for healthy ageing – Implementation of technical aids in home care and nursing homes
 • Respecting the elderly’s need in medical- and economic evaluations of drugs.

Läs eller ladda ner rapporten (engelsk text) på Uppsala Health Summits hemsida.

Om Uppsala Health Summit:

Ett antal svenska intressenter inom hälso- och sjukvård och life science har beslutat att samverka i ett nyetablerat internationellt forum för vårdens utmaningar – Uppsala Health Summit, med Uppsala universitet som värdorganisation. Varje forum har ett eget tema. 2014 års tema är “Healthcare for Healthy Ageing”. 2015 års forum tar upp antibiotika och antibiotikaresistens.

För mer information, vänligen kontakta Madeleine Neil, projektledare för Uppsala Health Summit vid Uppsala Universitet, mobil: 070- 425 08 91, e-post: madeleine.neil@uadm.uu.se

Contact us

 • Uppsala Health Summit
  c/o Uppsala University
 •  
 • Mail: info@uppsalahealthsummit.se