UHS logga 16:9

Uppsala Health Summit lanserar 2016 pre-conference report (swedish)

2016 Tema: Ending Childhood Obesity

Inför toppmötet Uppsala Health Summit om barnfetma, som äger rum 11 -12 oktober, har en rapport tagits fram som sätter fokus på de skilda utmaningarna, allt från sockerskatt till hur man anpassar insatser för migranter och engagerar näringslivet. Rapporten produceras för att förbereda de cirka 200 delegaterna för konkreta diskussioner.

— Vi strävar efter en öppen och ärlig dialog och vår målsättning är att alla delegater tar med sig en känsla av ”empowerment” och med nya verktyg och idéer att använda i sitt arbete med att minska barnfetma i sina respektive miljöer säger Rikard Landberg, forskare, ordförande i Uppsala Health Summits programkommitté 2016 och medförfattare till rapporten.

Hur vi ska bemöta barnfetman har debatterats livligt i media under senaste åren, och experter i hela världen har varnat för det alarmerande höga antalet drabbade barn, framför i mellan och låg-inkomstländer där ojämn ekonomisk tillväxt och urbanisering har banat väg för ohälsosam mat och stillasittande livsstil och därmed en markant ökad risk för kroniska sjukdomar, t ex. typ-2 diabetes.

Programmet för Uppsala Health Summit om barnfetma utgår utifrån de rekommendationer som WHO-Kommissionen ”Ending Childhood Obesity” presenterade vid World Health Assembly i maj i år. Målet är att konkretisera dessa rekommendationer och föreslå specifika åtgärder som är gångbara olika sammanhang runt om i världen. Frågan är oerhört komplex och kräver breda samarbeten där olika sektorer samverkar på många olika fronter samtidigt.

Rapportens kapitel rör de ämnen som diskuteras i mindre grupper i slutna rum och utgör en viktig del av mötet. T ex: Vad kan vi förvänta oss av den omdiskuterade sockerskatten och vilka andra policyverktyg finns som alternativ eller komplement? Vilken roll spelar migrationen i övervikt och barnfetma? Hur kan varumärkning användas för att utbilda konsumenter? Finns det någon affärsmodell för hur matproducenter kan sänka sockerhalten med bibehållen lönsamhet? Kan vi utveckla samarbeten lokalt där partners från olika sektorer arbetar tillsammans för att åstadkomma förändring?

Faktaruta

Rapporten finns att beställa via info@uppsalahealthsummit.se eller ladda ner på Uppsala Health Summits hemsida.

Journalister hälsas välkomna till plenarföreläsningen båda dagarna, liksom till programmets paneldebatt och sammanfattning.

Uppsala Health Summit är ett samarbetsprojekt mellan åtta partnerorganisationer; SLU,Landstinget i Uppsala Län, Uppsala Kommun, Läkemedelsverket, SVA, World Class Uppsala,Livsmedelsverket samt Uppsala Universitet som också är värd för projektet.

För pressanmälan och praktiska frågor, kontakta pressansvarig Anneli Waara, mobil: 070-425 07 18, anneli.waara@uadm.uu.se

För mer information om programmet, kontakta projektledare Madeleine Neil, mobil: 070-425 08 91, madeleine.neil@uadm.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Contact us

  • Uppsala Health Summit
    c/o Uppsala University
  •  
  • Mail: info@uppsalahealthsummit.se