UHS logga 16:9

Uppsala Health Summit släpper rapport inför toppmötet

Inför toppmötet Uppsala Health Summit om antibiotikaresistens, som äger rum 2–3 juni, har nu en rapport tagits fram som sätter fokus på några av de mest brännande utmaningarna. Målet är man under mötet ska lyckas förflytta diskussionen från ”vad” till ”hur” och ”vem”.

Att producera en rapport före konferensen är en viktig del av Uppsala Health Summit. De särskilt inbjudna deltagarna, som alla kommer med kunskap och inflytande inom området antibiotikaresistens, får då möjlighet att vara väl förberedda på de frågor som ska diskuteras. Vad som behöver göras i kampen mot antibiotikaresistens börjar stå klart för globala hälsomyndigheter och beslutsfattare i världen, men att gå från ord och kunskap till handling kräver mer. I slutet av maj beslutar WHO om en global handlingsplan mot antibiotikaresistens, mötet i Uppsala följer veckan efter.

— Vi vill sätta fingret på hindren och bli konkreta. Det går bara om vi får en öppen dialog med högt i tak. Det är svåra frågor som ska lösas på vägen, säger Thomas Tängdén, forskare och ordförande i Uppsala Health Summits programkommitté.

Rapportens kapitel rör de ämnen som diskuteras i mindre grupper i slutna rum och utgör en viktig del av mötet. Hur kan vi snabba på utvecklingen av nya antibiotika? Hur kan nya affärsmodeller fungera, som gör att det finns incitament att utveckla läkemedel som inte får säljas fritt? Hur kan man säkerställa distribution av effektiva antibiotika i låg- och medelinkomstländer där de saknas idag? Hur ska världen lyckas förhindra överanvändning av de befintliga antibiotika som fungerar, och de nya som utvecklas? Vilka är hindren för att förhindra utsläpp av antibiotika och resistenta bakterier som påskyndar resistensutvecklingen i naturen? Hur kan vi snabbt få fram enkla, billiga test som direkt talar om vad som orsakar infektionen och vilken behandling som fungerar? Hur mycket kostar det att förbjuda förebyggande användning av antibiotika i djurhållning? Går det alls att få till en global samordning? Vem ansvarar för vad och vem ska betala?

Journalister hälsas välkomna till plenarföreläsningen båda dagarna, liksom till programmets paneldebatt och sammanfattning.

Faktaruta

Rapporten finns att beställa via info@uppsalahealthsummit.se eller ladda ner på Uppsala Health Summits webbplats.

För pressanmälan, frågor eller mer information, kontakta pressansvarig Anneli Waara, mobil: 070-425 07 18, anneli.waara@uadm.uu.se

Contact us

  • Uppsala Health Summit
    c/o Uppsala University
  •  
  • Mail: info@uppsalahealthsummit.se