UHS logga 16:9

Många toppnamn inom antibiotikaresistensområdet besöker Sverige under två dagars toppmöte i Uppsala

Med avstamp i WHO:s globala handlingsplan mot antibiotikaresistens, som beslutas i maj, tas nästa viktiga steg för att realisera planen vid toppmötet Uppsala Health Summit 2–3 juni. Programmet är klart och bland deltagarna finns representanter från flera inflytelserika internationella aktörer.

Uppsala Health Summit i juni kommer att ta vid där WHO:s möte slutar i maj. Handlingsplanen ska identifiera vad som måste göras, mötet i Uppsala kommer att diskutera hur det ska bli verklighet. Vilka hinder måste överbryggas och vem har ansvaret?

Det internationella toppmötet i Uppsala vänder sig till inbjudna experter, beslutsfattare, industriföreträdare och representanter för myndigheter och hälsoorganisationer från hela världen.

Thomas Tängdén, forskare och ordförande i Uppsala Health Summits programkommitté:

  • Handlingsplanen listar en rad mycket viktiga åtgärder för att motverka antibiotikaresistens och samtidigt säkra tillgången till antibiotika för framtiden. Men för att realisera planen krävs samarbete mellan alla länder och aktörer, för att ta nästa steg måste vi få till en öppen dialog om ansvar och tillvägagångssätt.
  • Hur kan vi finansiera nödvändiga åtgärder, och hur kan vi stimulera aktörerna att agera? Mycket återstår men dialogen i Uppsala kommer att ta oss ett ytterligare steg framåt. Vi har inte råd att vänta.

Under toppmötet kommer olika seminariegrupper att fördjupa diskussionen inom en rad angelägna områden: djurproduktion, miljöfaktorer, nya ekonomiska modeller, ny enkel och snabb diagnostik, nya innovationsmodeller samt hur man på ett ansvarsfullt sätt ska kunna uppnå en balanserad tillgänglighet och användning av antibiotika i världen.

Faktaruta

För frågor och pressanmälan, kontakta pressansvarig för Uppsala Health Summit, Anneli Waara, tel: 070-425 07 18, anneli.waara@uadm.uu.se

Uppsala Health Summit är ett internationellt forum där inbjudna beslutsfattare, experter och opinionsbildare i öppen dialog söker vägar för att stimulera nya forskningsresultat och innovation i syfte att förbättra vård och hälsa i världen.

Uppsala Health Summits andra konferens äger rum 2–3 juni under temat ”A World without Antibiotics”.

Contact us

  • Uppsala Health Summit
    c/o Uppsala University
  •  
  • Mail: info@uppsalahealthsummit.se