Talare på seminarium om antibiotikaresistensen och våra beteenden

Otto CarsOtto Cars är infektionsläkare och var under åren 1991-1999 chef för infektionskliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. År 2003 blev han professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet och är nu seniorprofessor. Otto Cars ledde 1995-2010 den nationella samverkansorganisationen (Strama) mot antibiotikaresistens och initierade 2005 det internationella nätverket ReAct –Action on antibiotic resistance, som stöds av Sida. Han har haft många internationella uppdrag inom antibiotikaresistensområdet bland annat för WHO och senast  som medlem i FNs samordningsgrupp mot antimikrobiell resistens. 


Micael DahlenMicael Dahlen är professor vid Handelshögskolan i Stockholm, där han är verksam vid avdelningen för marknadsföring och strategi. I sin akademiska karriär har han gjort snabba framsteg inom forskningsfältet konsumtionsbeteende, kreativitet och marknadsföring. Micael har rankats som nummer tio bland de mest inflytelserika forskarna i världen inom sitt fält, och i sina böcker och föreläsningar behandlar han områden som sex, lycka, sociala medier, marknadsföring, seriemördare och kreativitet. Hans böcker har publicerats i Europa, Asien och USA. Micael nominerades till the Business Professor of the Year Award av The Economist’s Intelligence Unit. 


Maria SmithMaria Smith är generalsekreterare på Axfoundation sedan augusti 2019. Maria har cirka tjugo års erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor inom bland annat dagligvaruhandeln, verkstadsindustri och tjänstesektorn. Hon har mångårig erfarenhet som ledare och chef samt kommer närmast från ICA Sverige AB där hon arbetat i nästan 12 år. Senast har Maria varit chef för hållbarhetsstrategin och utveckling, med ansvar för att leda och utveckla det strategiska hållbarhetsarbetet inom ICA Gruppen med fokus på frågor som klimat, matsvinn, plast, folkhälsa samt socialt ansvar.


Birgitta Lytsy

Birgitta Lytsy är leg läkare och specialist i klinisk bakteriologi sedan 2008 och specialist i vårdhygien sedan 2015. Birgitta är Medicine Doktor med avhandling avlagd vid Uppsala universitet 2010 som handlade om ett utbrott av en multiresistent Klebsiella pneumoniae på Akademiska sjukhuset år 2005-2007.

Birgitta arbetar sedan 2008 som överläkare på Vårdhygien i Region Uppsala. Sedan 2010 har hon deltagit i flera internationella vårdhygieniska projekt i samarbete med Folkhälsomyndigheten.


Bengt Mattson inledde sin karriär på Pfizer 1994 och var chef för Corporate Social Responsibility & Environmental Affairs för Pfizer’s verksamhet i Sverige fram till april 2020.

2005 antog han rollen som ordförande för miljökommitéen för de svenska läkemedelföretagens industriorganisation (LIF) och har sedan 2014 varit co-chair för EFPIA 's  (the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) arbetsgrupp för läkemedeli i miljön. Bengt är kemiingengör i grunden och har en doktorsexamen i Polymer kemi från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. 


Britta BjörkholmBritta Björkholm är chef på avdelningen för smittskydd och hälsoskydd på Folkhälsomyndigheten som ansvarar för myndighetens arbete mot antibiotikaresistens. Britta disputerade 2001 i medicinsk vetenskap med specialisering i gastroenterologi och hepatologi. På Smittskyddsinstitutet och Folkhälsomyndigheten har Britta framförallt arbetat med livsmedel- och vattenburen smitta, först som mikrobiolog och senare som enhetschef och nu avdelningschef.

Bland de utbrott Britta varit med att utreda återfinns ehec-utbrottet 2011, cryptosporidium-utbrotten 2010-2011 och det stora campylobacter-utbrottet 2016-2017.

I Brittas nuvarande arbete, där mycket förstås präglas av covid-19, ansvarar Brittas avdelning bl.a. för beredskap, pandemiplanering, skolfrågor, epidemiologi, samordning av det nationella smittskyddet, vårdhygienfrågor, och vaccin.