Talare på seminarium: Bästa Maten! Handla nu för en hållbar framtid

Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Dr Karin Artursson är Professor och Forskningskoordinator på Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), adjungerad professor på institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Programrådsordförande på Uppsala Health Summit 2022. Karins forskningsområde har fokuserat på studier av Staphylococcus aureus vid juverinflammation med ambitionen att knyta ihop hela kedjan från genetik till klinik. Hon har även arbetat med utveckling av metoder för kommunikation kring smittskydd och andra One Health-frågor. 

Foto: Eva Lindblad

Dr Ann Fernholm är vetenskapsskribent, författare och grundare av Kostfonden, som stöttar kostforskning. Tidigare har hon disputerat i molekylär bioteknik vid Uppsala universitet. Hennes texter har synts i bland annat DN, SvD, Fokus, Forskning och framsteg och Dagens Medicin. År 2011 sände SVT:s Vetenskapens värld ett reportage där Ann Fernholm granskade kostråden till personer med typ 2-diabetes. Därefter har hon dykt djupare in i kostens värld, vilket har resulterat i böckerna: Ett sötare blod - om hälsoeffekterna av ett sekel med socker (2012), Det sötaste vi har - om socker och växande kroppar (2014), Smakäventyret - att lära små barn äta mat (2015) och Stora boken om barn och mat (2019). Hon är nu aktuell med boken Fejkmaten, en granskning av den moderna livsmedelsindustrin och ultraprocessade livsmedel.

Dr Robert Brummer är Professor i gastroenterologi (magtarm sjukdomar) och klinisk nutrition och vicerektor vid Örebro Universitet. Han tog läkarexamen och specialiserade sig på internmedicin och gastroenterologi i Nederländerna, specialiserade sig på klinisk nutrition och disputerade i Sverige 1992 och blev professor i medicinsk nutrition och klinisk dietetik vid Maastricht University 2002. Robert har sedan år 2008 arbetat vid Örebro universitet som professor, sedan 2016 som vicerektor och nu leder han även universitetets strategiska satsningar för livsmedel och hälsa. Dessutom leder Robert Brummer även det nationella forskningscentret PAN Sweden (Plant-based Proteins for Health and Wellbeing) som startade december 2020. Hans forskningsintresse rör sig till samspelet mellan näring, tarmmikrobiota, magtarmkanalen och hjärnan för att uveckla bättre förebyggande, diagnostiska och terapeutiska metoder för vanliga tarmsjukdomar. 

Foto: Saga Sandin, WWF

Anna Richert är specialist på hållbara matsystem, det komplexa arbetet med målkonflikter och att omsätta forskning i konkret verksamhet. Hon har arbetat med frågor kring avlopp, kretslopp, gödselmedel och växtnäringsbalanser. Därefter har hon arbetat med klimatåtgärder i jordbruket och utvecklade en klimatcertifiering för svenska livsmedel. Anna är utbildad hortonom (trädgårdsodling) vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Hon har tidigare jobbat som forskare, egen och anställd konsult samt som projektledare inom Lantbrukarnas riksförbund, LRF. 


 

Dr Annsofie Wahlström är Programchef på SLU Future Food. Annsofie har doktorerat i Animal Science (Husdjursvetenskap) på SLU och har sedan dess arbetat med forskning och utveckling inom industrin sedan dess. Hennes forsknings och arbetserfarenhet rör sig kring privata svenska företag och samarbeten och internationella företag med fokus på kost och näring för djur, där hon bland annat tidigare arbetat på Lantmännen, Cobb Europe och Zinpro Corporation.

Last modified: 2022-10-07